วิธีการติดตั้ง nanoCAD

Installation guide (ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม nanoCAD)

เมื่อกระบวนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Setup Wizard จะปรากฏขึ้น คุณยังสามารถเริ่มการติดตั้งโดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์การติดตั้งที่มีรูปแบบไฟล์ .exe:

Click Next to continue.

เลือก I accept the terms in the License Agreement box จากนั้น click Next button:

ป้อนชื่อ บริษัท และหมายเลขซีเรียลของคุณ หมายเลขซีเรียลสามารถพบได้ในบัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ หากคุณไม่สามารถป้อนหมายเลขซีเรียลได้ในขณะนี้ ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก I have serial number แล้ว click Next button:

เลือก folder ที่จะติดตั้งโปรแกรม (recommend to not change the default folder):

ตรวจสอบ Module ที่ทำการติดตั้ง (3D, Raster, Topoplan – will be installed by default):

เชื่อมโยงไฟล์ .dwg (การวาด), .dwt (เทมเพลตการวาด), .dxf (รูปแบบการแลกเปลี่ยนการวาด) และ .dws (มาตรฐาน) ด้วย nanoCAD:

click Install button:

ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

Scroll to Top